I -Akta Prezydenta - protokoły, sprawozdania, korespondencja, artykuły, wycinki prasowe itp.

1.   teczka „Archiwum" - protokoły; sprawozdania; korespondencja; przemówienia - cz. l
2.   teczka „Archiwum" - protokoły; sprawozdania; korespondencja; przemówienia - cz. 2
3.   teczka „Polish Freedom Foundation"
4.   Korespondencja; Polski Związek Uczestników II Wojny Światowej; Czasopisma, wycinki prasowe
5.   teczka „Akta polityczne 1966-1971" - korespondencja; protokoły - cz. l
6.   teczka „Akta polityczne 1966-1971" - korespondencja; protokoły - cz. 2 '
7.   1990-91 - korespondencja; akta; wycinki prasowe
8.   1988
9.   teczka „Kontakty z Krajem lata 1980te. Contacts with Polish underground in 1980s" - cz. l
10. teczka „Kontakty z Krajem lata 1980te. Contacts with Polish underground in 1980s" - cz. 2
11. teczka „Sprawa przeciw p. Żabie"
12. 1989-1990 - korespondencja; nominacje - cz. l
13. 1989-1990 - korespondencja; nominacje - cz. 2
14. skoroszyt „Prezydent Rzeczypospolitej 1982-1983"
15. 1988 -mianowania; korespondencja
16. 1984 - korespondencja; mianowania; wycinki prasowe
17. skoroszyt „Akta Prezydenta RP 1986-1987 Acts of Presidents" - cz.l
18. skoroszyt „Akta Prezydenta RP 1986-1987 Acts of Presidents" - cz. 2
19. 1973-1977-Różne
20. 1989 - Różne: mianowania; korespondencja
21. wycinki prasowe i korespondencja - przełom lat 80 i 90 - cz. l . 22. wycinki prasowe i korespondencja - przełom lat 80 i 90 - cz. 2
23. skoroszyt „Prezydent Rzeczypospolitej Polski 1978-1979" - mianowania 1978-1979
24. 1986-1987-różne: korespondencja, akta
25. żółta teczka „KOMPLET H. Wicher - Wawrzyniak 8 Broad Walk Stockhill Nottingham" -kserokopia książki
26. 1990-91 -korespondencja, dokumenty - różne
27. czerwona teczka „Różne akta i papiery"
28. 1987 - korespondencja; wycinki z gazet
29. Wycinki prasowe (śmierć A. Zaleskiego)
30. 1990 - korespondencja, wycinki prasowe
31. protokoły; korespondencja; broszury - różne lata - cz. l
32. protokoły; korespondencja; broszury - różne lata - cz. 2
33. korespondencja; wycinki z czasopism - różne lata - cz. l
34. korespondencja; wycinki z czasopism - różne lata - cz. 2
- 35. korespondencja; protokoły; wycinki prasowe - różne lata ' 36. teczka „Akta Prezydenta RP 1985" - cz. l
37. teczka „Akta Prezydenta RP 1985" - cz. 2
38. teczka „Akta Prezydenta RP 1985" - cz. 3
39. prasa; wycinki z gazet; korespondencja - różne lata - cz. l
40. prasa; wycinki z gazet; korespondencja - różne lata - cz. 2
41. artykuły; orędzie Prezydenta - 11.11.1977
42. teczka „Do dyspozycji i [?] Pana Prezydenta"
43. wycinki prasowe (Order Sw. Stanisława); korespondencja; „Wolna Polska"
44. korespondencja - głównie lata 90; artykuły z czasopism
45. korespondencja; artykuły - różne lata
46. 1990-cz. l
47. 1990-cz. 2
48. 1990-cz. 3
49. korespondencja; wycinki prasowe - różne lata
50. korespondencja; oświadczenia - różne lata
51. prasa; korespondencja - różne lata
52. korespondencja; dekrety - różne lata
53. korespondencja; faksy; wycinki prasowe - różne lata
54. czasopisma; wycinki prasowe; artykuły
55. Odznaczenia
56. Różne akta (m.in. Order Świętego Stanisława) -57. Presidenfs Speech Nov, 27 th, 1982
58. Sprawozdanie Ministra Informacji i Dokumentacji Juliusza Sokolnickiego z dnia 25go listopada '967; Sprawozdanie Ministra Informacji i Dokumentacji Juliusza Sokolnickiego z dnia 31 maja 1969
59. Różne - cz. l
60. Różne - cz. 2
61. Różne- cz. 3
62. 1991-cz. l
63. 1991-cz. 2
64. 1991-cz. 3
65. 1991-cz. 4
66. „Free Poland - Wolna Polska" 1986-1988
67. „Free Poland - Wolna Polska" 1989-1991
68. „Free Poland - Wolna Polska" English Edition 1986-1991
69. 1973
70. 1974 71.1975-1976 72.1980 73.1981
74. Różne lata - cz. l
75. Różne lata - cz. 2
76. Różne lata - cz. 3
77. 2 dyplomy nadane przez prezydenta Juliusza Nowinę - Sokolnickiego

[powrót]