II - Rząd

1.   teczka „Akta rządowe 1967-72. Govt in Exile acts 1967-1972" - korespondencja; wycinki z gazet cz. 1
2.   teczka „Akta rządowe 1967-72. Govt in Exile acts 1967-1972" - korespondencja; wycinki z gazet - cz. 2
3.   Order Odrodzenia Polski; Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP - korespondencja
4.   RadaRP
5.   teczka „VII Rada Rzeczypospolitej. VII sesja. Akta polityczną Lipiec - grudzień 1966"
6.   Biuletyn Informacyjny Ligi Niepodległości Polski, numery 10-16; Dziennik Personalny MON nr 11,31.12.1990
7.   teczka „Głos Wolnej Polski. Uchwały Rządu, Information Bulletin w jęz. angielskim"
8.   Dzienniki Ustaw - lata 1954, 55, 56, 57 58, 59, 65, 66
9.   Dzienniki Ustaw - lata 1962, 63, 64, 69, 70, 72/-
10. teczka „Ministerstwo Spraw Koordynacji Prasy"/
11. Dziennik Personalny MON - 1990; Korespondencja - 1995
12. Rząd - różne; Dziennik Personalny MON - 15 czerwca 1978
13. Rząd-różne
-14. skoroszyt - „Communiąues of the Ministry of Foreign Affairs of the Polish Government (in exile) 1983-1985
15. skoroszyt - kserokopie artykułów prasowych
16. Dziennik Ustaw 1953-1966
17. Dziennik Ustaw 1966-1968
18. Dziennik Ustaw 1968-1971

[powrót]