IV - Korespondencja

1.   teczka „Korespondencja załatwiona od 27/8.1989 od Nr 301/89 do 31/12 1989 do Nr 479/89. Corespondence Dealt With From 27/8.89 No. 301/89 To 31.12.1989 No. 479/89" -cz.l
2.   teczka „Korespondencja załatwiona od 27/8.1989 od Nr 301/89 do 31/12 1989 do Nr
479/89. Correspondence Dealt With From 27/8.89 No. 301/89 To 31.12.1989 No. 479/89" -cz. 2
3.   teczka „Korespondencja załatwiona Od nr 1/89 1/1.1989 do 150/89 1/5.89. Correspondence

dealt with from no 1/89 1/1.1989 to No 150/89 1/5.89"
4.   teczka „Correspondence 1991 OK To be kept" - cz. 1
5.   teczka „Correspondence 1991 OK To be kept" - cz. 2
6.   Korespondencja (sprawy z odznaczeniami) - cz. 1
7.   Korespondencja (sprawy z odznaczeniami) - cz. 2
8.   Korespondencja-1991
9.   Korespondencja - różne lata - cz. 1
10. Korespondencja - różne lata - cz. 2
11. skoroszyt - korespondecja Wacław Bakierowski

V - Dane biograficzne

1.   teczka „Wycinki prasowe dotyczące mnie i moje artykuły. Press cuttings about myself and my articles"

[powrót]