Ze zbiorów Archiwum Organizacji i Redakcji "Wolna Polska".

NIEKTÓTE z nadań Orderu Orła Białego przez Prezydenta RP na Uchodźstwie JNS. Album ręcznie wykonany przez Gerarda Crotty.

Attributed to several of the Order of White Eagle by the President of the Republic of Poland in exile JNS.

Album handmade by Gerard Crotty

[dalej]