Część pakietu odpowiedzi z Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych w sprawie Orderu św. Stanisława i Prezydenta RP na Uchodźstwie Juliusza Nowiny Sokolnickiego.

Sprawa Orderu św. Stanisława została rozpatrzona przez najwyższe władze Stanów Zjednoczonych pozytywnie. 7 marca 1997 roku kopia listu od pana Iwańczaka dotarła do Waszyngtonu D.C. Mimo, że list został wysłany pomijając protokół, Departament Wojska działając w imieniu Sekretarza Sił Zbrojnych oraz Prezydenta Stanów Zjednoczonych przeprowadził rutynowe dochodzenie w sprawie zażalenia przedstawionej przez w/w osobę. Sprawa została zarejestrowana pod oficjalnym Nr kontrolnym 70301605 i otrzymała zewnetrzną identyfikację ID04118-97.

Rezultatem rozmów Pentagonu z Wyższymi Oficerami Orderu św. Stanisława co do jego statusu fundacji bezdochodowej i przeanalizowaniu historycznych, jak i współczesnych materiałów drukowanych, można było określić faktyczny wizerunek tegoż Orderu, jego Wielkiego Mistrza i Oficerów. Departament Obronny stwierdził, że zażalenia co do osoby Juliusza hr. Nowiny Sokolnickiego, Orderu i jego Oficerów są nieuzasadnione. Rozpatrujący sprawę oficerowie, tak z Wojska, jak i Gwardii Narodowej Stanów Zjednoczonych przeprosili za całą zaistniałą sytuację Wyższych Oficerów Orderu. Postanowili oni, że nie będą nawet odpowiadać na list do nich skierowany. Stwierdzili, że zażalenie było nieuzasadnione i pomijało powszechne przyjęte obyczaje, jakie przysługuje takiej korespondencji. Departament Obrony, ze swojej inicjatywy, przekazał oryginały i kopie dokumentów mówiące o sprawie i jego wyniku.

Order, który zawsze popiera otwartość poprzez edukację jest widziany jako najwyższa ranga, co też potwierdza legalność Orderu, jego Wielkiego Mistrza i jego uprawnień jako dawnego Prezydenta Polski na wychodźstwie, który miał więc prawo nadawać odznaczenia, rangi wojskowe etc. podpisując je według swych uprawnień i uznania.

[powrót]