Pismo Ministra Spraw Zagranicznych Konstantego Z. Haffa do Premiera Mazowieckiego (str. 1)

[dalej]